Convenția Bisericilor Penticostale Române din Australia și Noua Zeelandă

Convenția Bisericilor Penticostale Române din Australia și Noua Zeelandă

Cu ocazia celei de-a 16-a convenții a Bisericilor Penticostale din Australia și Noua Zeelandă, desfășurată în perioada 11-14 ianuarie 2018, la Melbourne, a fost reprezentată și APME  – Agenția Penticostală de Misiune Externă din România.

În notă cu tema convenției Biruința în Hristosalături de invitații care au abordat tema din mai multe perspective, Daniel Bujeniță, prezent în această perioadă în Australia, a susținut un seminar de misiune despre garanția biruinței în Hristos datorită asumării Marii Trimiteri. Tot în cadrul convenției a avut loc o întâlnire a reprezentanților bisericilor române din Australia implicați în slujirea transculturală.

„…voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” Matei 16:18

Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile,… Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Matei 28:18-20

Marea Trimitere este însoțită de promisiunea implicării divine. În virtutea chemării pe care am primit-o, suntem invitați la o viață de biruință. Domnul Isus Hristos ne-a promis însoțirea Lui pentru a întări, într-un mod supranatural, răspândirea Evangheliei la toate popoarele.

Lasă un Răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.