Întâlnirea de rugăciune

În data de 31 ianuarie 2022, ora 18, la sediul Comunității Penticostale din Cluj-Napoca, la inițiativa APME, a avut loc prima întâlnire de rugăciune pentru misiune la nivelul orașului.

A fost un început binecuvântat de Dumnezeu. Aproximativ 30 de frați și surori au răspuns chemării de a se unii cu noi, în rugăciune pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu la cei pierduți.

Președintele APME, pastorul Gheorghe Rițișan, a deschis timpul de rugăciune, enumerând câteva motive de rugăciune pe care ne vom focaliza în cadrul acestor întâlniri.

În Matei 9:35-38, Domnul Isus Hristos ne îndeamnă ca una din rugăciunile noastre constante să fie „să ne rugăm ca Domnul „să scoată lucrători la secerișul Lui.” De aceea dorim ca în primul rând să ne rugăm pentru mai mulți lucrători la secerișul Lui. Lucrători la seceriș sunt misionarii, cei care se duc acolo unde este secerișul, să recolteze și să aducă în biserica lui Hristos pe cei răscumpărați.

Apoi să ne rugăm pentru cei care deja sunt lucrători, care sunt în prima linie în lucrarea de misiune și care au nevoie de sprijinul lui Dumnezeu și de puterea Duhului Sfânt. În Efeseni 6:18-19, Pavel îi îndeamnă pe credincioșii din Efes să facă „în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii şi pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt…”. Dacă Pavel, care e considerat un titan al credinței, un apostol și misionar puternic, a avut nevoie de rugăciune, cu atât mai mult misionarii de azi.

În al treilea rând Biblia ne îndeamnă să ne rugăm pentru toți oamenii, în mod special pentru cei pierduți, nemântuiți: „înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii” deoarece „Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.” (1 Timotei 2:1, 3-4)

În final ne dorim să ne aducem aminte de frații, surorile, credincioșii care sunt persecutați. Evrei 13:3 ne îndeamnă:  „Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei; de cei chinuiţi, ca unii care şi voi sunteţi în trup.” Rugăciunea aceasta presupune empatizarea și identificarea cu cei persecutați „ca și cum ați fi și voi legați cu ei”.

Rugăciunile înălțate Domnului au urmat domeniile menționate mai sus, iar prezența Duhului Sfânt nu a lipsit. El a înflăcărat rugăciunile noastre, le-a primit și credem că El va răspunde! Mai întâi i-am cerut mai mulți lucrători, misionari din rândurile bisericilor din orașul nostru. Apoi, în cadrul unei alte rugăciuni am mijlocit pentru o familie de misionari și nevoile lor și pentru nevoile urgente care există în cadrul colectivului lărgit al familiei APME. Apoi am mijlocit pentru cei pierduți, conștienți fiind că Hristos a venit „să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10) concentrându-ne în mod special pe un grup etnic neatins cu Evanghelia și anume arabii din Egipt, îndemnați de fratele Florea Traian din Biserica Penticostală nr. 1 Carpați.

La final am cerut Domnului îndurare și milă față de frații noștri persecutați din Afganistan, îndemnați de fratele Mircea Deteșan Jr. care a prezentat pe scurt situația persecuției la nivel mondial.

Ne apropiem de 8 miliarde de oameni la nivel mondial.

2 miliarde de persoane se declară creștini, din care 600 de milioane de creștini sunt creștini autentici, iar restul nominali.

În timp ce noi așteptăm a doua venire a lui Hristos, 2,5 miliarde nu au auzit încă de prima venire, de moartea și învierea Lui și de mântuirea pe care ne-a adus-o.

În Matei 16:18 Hristos spune: „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” În cele mai crunte persecuții, contrar așteptărilor tuturor, Biserica nu a dispărut, ci din contră a crescut, deoarece Hristos este Cel care Își zidește Biserica, nu noi oamenii.

Datoria noastră este să ne rugăm și să ne identificăm cu frații noștri care suferă persecuții, să empatizăm cu ei. Dumnezeu să ne ajute la aceasta!

Prin harul Domnului, dorim să ne revedem în data de 28 februarie, ora 19:00 pentru o următoare întâlnire de rugăciune. Cu toate că locația este la sediul Cultului Creștin Penticostal din Cluj-Napoca, invitația noastră se adresează tuturor creștinilor care au pe inimă rugăciunea, mijlocirea pentru lucrarea de lărgire a Împărăției Domnului. Oricine este binevenit!

Să facă Domnul ca asemeni bisericii primare, numărul ucenicilor Lui din Cluj-Napoca să se înmulțească cu ajutorul Duhului Sfânt! (Fapte 6:7, 9:31) Micuțul foc al rugăciunii pentru misiune aprins de noi în Cluj-Napoca să devină un incendiu și să cuprindă întreaga comunitate evanghelică.