Mobilizarea bisericii spaniole pentru atingerea grupurilor etnice fără Evanghelie

Chemarea noastră, cu prioritate, în Spania este între grupurile etnice neatinse cu Evanghelia, dar în timp am conștientizat și înțeles că această chemare se poate împlini cu Biserica locală mobilizată la misiune din această țară. Oricât am putea noi merge spre oamenii din grupurile etnice prezente nu este suficient, Secerișul este mult prea mare. Dar, prin mobilizare, Biserica activează resursele cu care Dumnezeu a înzestrat-o și Duhul Domnului împuternicește credincioșii să fie martori activi ai Lui.

Am învățat de la lucrătorii transculturali care au venit în Spania și au inițiat proiecte sau au deschis puncte de lucrare în favoarea grupurilor etnice, iar datorită faptului că nu mobilizau bisericile locale la misiune, după plecarea lor din țară, proiectele s-au închis și lucrarea nu a continuat.

Ne-am rugat și am învățat să nu repetăm istoria!

De-a lungul anilor slujind între grupurile etnice din Spania am întâmpinat multe provocări și frământări încununate de oportunități! Vedeam mulțimea de oameni veniți din țări închise Evangheliei și simțeam că facem așa puțin în favoarea lor. Am strigat la Domnul pentru soluții și resurse! În anul 2015, am fost la întâlnirea mondială Simply Mobilizing împreună cu colegii noștri Mircea D. Jr, Daniel B. și Carmen B. în Thailanda. La această întâlnire, Dumnezeu ne-a vorbit că slujirea între grupurile etnice implică și mobilizarea comunităților/bisericilor creștine, acolo unde ele sunt prezente, deoarece Secerișul este mare! La întoarcerea noastră în Spania am început, pas cu pas, să aplicăm ceea ce am avut la dispoziție.

Am fost echipați de către echipa din România ca și facilitatori ai cursului Kairos și ne-am rugat ca Dumnezeu să lucreze în Spania!

În Spania sunt înregistrate actual 16 grupuri etnice neatinse cu Evanghelia conform Joshua Project, dar în zona de Alicante, unde slujim acum, sunt înregistrate, prin primărie, peste 20 de grupuri etnice care trăiesc în acest teritoriu. Este mare nevoie de mobilizare în Spania pentru ca Biserica locală, liderii să fie activați la Secerișul copt, cu prioritate între grupurile etnice care nu au auzit încă mesajul Salvării și care au nevoie să întâlnească ucenici ai Domnului plini de pasiune și curaj. Biserica locală are mandatul de a fi lumină în locul în care este așezată, având impact global prin implicare și prin susținerea misiunii.

Fiind prezente și biserici române în Spania, cu un scop măreț și mărturie între neamuri, ne-am rugat să avem uși deschise în aceste comunități pentru a-i conștientiza pe frații noștri de oportunitatea de a duce sarea și lumina la oamenii care nu le au.

Astfel, în anul 2016 am organizat prima ediție a taberei de misiune „Dincolo de Frontiere” Spania  (Catalunia), în care cursul Kairos și mărturia misionară au adus un impact transformațional în viața tinerilor și a liderilor prezenți. 

În anul 2017 (Catalunia), 2018 (Madrid) și 2019 (Alicante) am continuat cu aceste tabere de misiune pentru a aduce realitatea și nevoia din câmpul de misiune în atenția Bisericii locale pentru alinierea ei la Mandatul divin, de a face ucenici din toate neamurile!  

Începând cu anul trecut facilităm și cursul „Împuternicit pentru a influența”, care este un suport și un ajutor pentru mărturia în locul în care te afli și completează cursul Kairos, care are în atenție marginile pământului.

Organizăm duminica misiunii cu liderii locali și strigătul celor pierduți, chemarea din câmpul de misiune aduce un alt nivel de conștientizare și responsabilitate în viața credincioșilor, care se înrolează la mijlocire și implicare. Însă, Dumnezeu vrea și mai mult, să ne dăruim pe noi înșine! Suntem învățați să ne rugăm pentru noi lucrători, iar duminica misiunii are și acest obiectiv: noi lucrători în câmpul de misiune!

De la aceste ediții de tabără și alte cursuri Kairos organizate în biserici locale, Dumnezeu a chemat tineri în câmpul misionar, unii au mers în călătorii de scurtă durată organizate de APME, alți tineri au urmat cursurile CRST, unii dintre ei au format grupuri de mijlocire pentru lucrătorii transculturali sau sunt  susținători financiar pentru lucrarea transculturală.

Împreună cu echipa din Barcelona, timp de doi ani, ne-am rugat focalizat pentru misionari, grupuri etnice neatinse de Evanghelie și o strategie de mobilizare pentru Biserica locală din Spania. Am văzut cum Dumnezeu a lucrat și Duhul Sfânt a atins inimi, durerea și urgența de a ne implica și a plăti prețul au devenit realități, lărgind tot mai mult numărul celor care doresc să facă o diferență!

Suntem recunoscători și mulțumitori pentru grupurile de mijlocire pentru misiunea externă, pentru echipele de mobilizatori în formare din Barcelona, Madrid și Alicante, pentru generozitatea dărniciei pentru câmpul misionar și mai mult pentru că biserica Domnului își asumă și împlinește cu fidelitate scopul edificării ei.

Pentru anul 2021, cu ajutorul lui Dumnezeu și uși deschise de El, organizăm a V-a ediție a taberei de misiune „Dincolo de Frontiere” (care ar fi trebuit să fie anul trecut) și întâlniri Post Kairos care ne ajută să menținem flacăra și să continuăm procesul de echipare și mobilizare.

Ne rugăm ca Duminica misiunii să poată fi organizată în noi biserici locale.

Avem nevoie unii de alții, fiindcă împreună suntem o forță cu dorința de a vesti lucrările minunate ale lui Dumnezeu și de a înălța gloria Lui Dumnezeu între toate neamurile din generația noastră!

Ștefan și Ioana B.