Corneliu Constantineanu

Corneliu Constantineanu s-a născut în data de 28 octombrie 1967, în Botoșani. A fost căsătorit cu Ioana și au avut împreună două fete: Carmen și Anamaria. A absolvit Liceul „Emanuil Gojdu” din Oradea, Facultatea de Zootehnie din cadrul USAMVBT, din Timișoara, după care a studiat teologie la Evanđeoski Teološki Fakultet, Osijek, Croația, unde i-a avut ca dascăli, printre alții, pe Peter Kuzmič și Miroslav Volf. Tot aici a făcut și un masterat în teologie. A urmat un doctorat interdisciplinar în teologie (Universitatea din Leeds și Oxford Centre for Mission Studies, Oxford), pe durata studiilor (1998-2006) fiind unul dintre doctoranzii români susținuți de Langham Partership International.

Dr. Constantineanu a fost de asemeni pastor în echipa pastorală a Bisericii Penticostale Speranța din Timișoara. Între 2010 și 2014 a fost rectorul Institutului Teologic Penticostal din București, decanul Facultății de Teologie Evanghelică din Osijek, Croația și director executiv al Centrului de Educație Creștină și Cultură Contemporană Areopagus din Timișoara, iar din 2016 a fost profesor universitar la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, unde a coordonat domeniul de teologie (licență, masterat și doctorat) și Centrul de Studii Interculturale și Interconfesionale.

A publicat ca autor și/sau editor peste 20 de cărți și multe studii de specialitate în domenii precum reconcilierea, teologia paulină, misiunea bisericii, penticostalism și a fost promotorul unei înțelegeri holistice a Evangheliei ca adevăr public ce a încercat să integreze credința creștină cu realitățile istorice ale vieții de zi cu zi. Dintre cărțile mai recente amintim, Pentecostals in the 21st Century: Identity, Beliefs, Praxis (Corneliu Constantineanu & Christopher J. Scobie, editori, Wipf & Stock, USA, 2018); Mission in Central and Eastern Europe: Realities, Perspectives, Trends (Corneliu Constantineanu, Marcel Măcelaru et al, editori, Oxford, Regnum, UK, 2016).

Deși cunoscut în mediile teologiei universitare – atât la noi, cât și peste hotare – Corneliu Constantineanu a fost mereu o prezență mediatică mai degrabă discretă, preferând munca asiduă din spatele cortinei în locul scenei publice sau al amvonului.

Cel mai recent proiect major la care a lucrat a fost Central and Eastern European Bible Commentary, pe care l-a coordonat în calitate de editor general.

A decedat pe 17 martie 2021, după o degradare rapidă și fulminantă a stării de sănătate provocată de Covid 19.

Detalii
Sociale