Tiberiu

Tiberiu

Începând cu 2017, Tiberiu slujește ca misionar într-o țară din Asia de Sud, fiind trimis de Biserica Penticostală Filadelfia din Suceava. Pe câmpul de misiune primul pas pe care vrea să-l facă este să învețe limba locală, iar în afara orelor de studiu al limbii dorește să se implice în principal în lucrarea cu studenții. Fiind de o vârstă apropiată lor, îi este mai ușor să construiască relații cu aceștia.Dorința lui este de a ajuta tinerii să găsească Adevărul, ca aceștia să poată apoi să se întoarcă în satele și orașele din care provin și să fie mărturii vii în comunitățile lor.Motto-ul lui este din Isaia 55:5 – Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel, care te proslăvește.

Misionar în Asia de Sud