Rugăciune pentru misiune – 27 decembrie 2020

Crăciunul

Nașterea Domnului Isus, petrecută acum peste 2000 de ani, este unul dintre cele mai mari miracole din istoria Universului și o dovadă a dragostei fără de margini a lui Dumnezeu. La Betleem, Dumnezeu ni L-a dat pe Fiul Său care S-a dezbrăcat de slavă și a luat natura umană. Isus Hristos este Dumnezeu făcut om.

El este Domnul Păcii, de aceea este și singurul care ne poate da ceea ce caută inima noastră, pacea cu Dumnezeu.

El este Calea către Tatăl, Adevărul care ne eliberează și Viața de care avem nevoie. El este Emanuel – Dumnezeu cu noi! Acest mesaj ar avea un efect extraordinar în lumea necreștină dacă noi am renunța la căile superficiale în care sărbătorim Nașterea Mântuitorului și am folosi această ocazie pentru a proclama măreția Sa și am lucra în unitate pentru evanghelizarea lumii.Să mulțumim pentru nădejdea mântuirii pe care ne-o aduce doar Hristos cel întrupat. Miliarde de oameni au nevoie de aceasta.

Motive de rugăciune:

  • Să mulțumim pentru nădejdea mântuirii pe care ne-o aduce doar Hristos cel întrupat. Miliarde de oameni au nevoie de aceasta.
  • Să facem din sărbătoarea Nașterii Domnului un prilej de a le spune celor necredincioși despre Isus Hristos – darul trimis de Dumnezeu din cer pentru mântuirea omenirii.

Proiectul România 100%

Secularizarea României

Nu vrem să abandonăm România în iureșul curentelor păgâne și imorale.

Motive de rugăciune:

  • Ne rugăm pentru o lucrare de apărare a valorilor creștine prin propovăduirea Adevărului cu înțelepciune, cu echilibru, dar și cu autoritate de sus.
  • Ne rugăm ca în instituțiile statului român, la toate nivelurile, să nu fie promovate curentele anti-creștine, ci mărturia creștină să poată fi adusă neîngrădit.
  • Ne rugăm pentru modalități creative pentru biserică de a ieși în societate pentru a depune mărturie creștină. 
  • Ne rugăm pentru mobilizarea bisericii pentru apararea valorilor creștine la nivel național.

 

 

 

 

Lasă un Răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.