Serviciu divin de trimitere în misiune

„Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Și cum vor propovădui, dacă nu sunt trimiși?” Romani 10:14-15

Biserica „Maranata” din orașul Murfatlar, județul Constanța, este biserica în care sora Ileana-Ina Kopjar (fostă Hrișcă) l-a slujit pe Domnul din copilărie. S-a botezat în apă în anul 1996, iar la data de 30 aprilie 2022, tot în această biserică, s-a căsătorit cu Christian Kopjar, misionar german care a slujit Domnului în Africa din anul 2006.

Deși cunoscută ca și director executiv al Centrului Român de Studii Transculturale (CRST), în biserica locală sora Ina a recitat poezii, a cântat în diferite grupuri, dar și individual, a tradus predicatori, a lucrat cu tinerii, cu adolescenții, a condus grupul de laudă și închinare, a coordonat proiecte de ajutorare, a mers în evanghelizări pe sate, iar din anul 2010 a adus motivare la rugăciunea pentru misiune.

Când erau prezentați misionarii pentru care biserica se ruga, pastorul bisericii, fratele Iordachi Maricel, privea cu admirație către alte biserici care au trimis misionari și nădăjduia că Dumnezeu va aduce momentul în care în calendarul Agenției Penticostale de Misiune Externă (APME) vor apărea și misionari trimiși de către biserica păstorită de dumnealui. Acest vis s-a îndeplinit în ziua de 16 octombrie 2022 când biserica „Maranata” din Murfatlar a găzduit prima slujbă de trimitere pe câmpul de misiune, nu doar a unui membru din biserică, ci, iată, a unei familii: Christian și Ina Kopjar.

În pasajul din Romani 10:13-15 sunt incluse patru întrebări inconfortabile pe care apostolul Pavel le-a dresat bisericii din Roma. Pe baza acestor întrebări, pastorul Ghiță Rițișan, președintele APME, a predicat în cadrul acestei slujbe de trimitere în Liberia a familiei Ina și Christian Kopjar, acreditată deja prin APME la data de 30 mai 2022.

Prin cele patru întrebări retorice, „Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi?” apostolul Pavel vrea ca biserica să conștientizeze că Dumnezeu a pregătit tot cadrul necesar pentru mântuire, trimițând pe Fiul Său, ca prin jertfa Sa, să împace omenirea cu Dumnezeu. La acest moment, biserica este responsabilă să găsească soluții pentru ca toate națiunile să îl cunoască pe Dumnezeu.

În procesul mântuirii, Dumnezeu întotdeauna face uz de propovăduitor. Dumnezeu Însuși Și-a trimis Fiul. Cuvântul Evangheliei trebuie întrupat! Oamenii doresc să vadă propovăduitorul în carne și în oase ca să se convingă de faptul că învățătura creștină autentică nu este o teorie, ci ea poate fi trăită.

Slujba de trimitere în misiune este foarte importantă. Tatăl Și-a trimis Fiul, Fiul Și-a trimis ucenicii, biserica din Antiohia a trimis pe Pavel și pe Barnaba. De aceea,

  1. trimiterea în lucrare a misionarilor îi autorizează să Îl reprezinte pe Domnul și biserica locală în toată slujirea lor. Christian și Ina nu pleacă pentru că au un spirit aventurier și își doresc să descopere Africa și cultura Liberiană, ci ei pleacă pentru că sunteți chemați de Dumnezeu și trimiși de biserică.
  2. trimiterea îi responsabilizează pe misionari în lucrare să slujească plini de dragoste, cu credincioșie, ca pentru Dumnezeu, dând socoteală celor de acasă de viața personală, de resursele primite și de munca depusă. Apostolul Pavel, chemat de însuși Domnul Hristos, a ales să se așeze sub autoritatea bisericii din Antiohia, unde s-a întors să dea socoteală.
  3. trimiterea responsabilizează și biserica pentru a nu-i uita pe cei trimiși din sânul ei. Astfel, biserica se va ruga fierbinte, fiind într-o conectare strânsă cu misionarii, iar câțiva reprezentanți ai bisericii vor planifica o vizită pe câmpul de misiune pentru a înțelege contextul slujirii celor trimiși.
  4. trimiterea ne conectează ca și Biserică a lui Hristos cu toate națiunile și ne face să vedem cât de frumos și bogat este Trupul lui Hristos. Doar așa putem concluziona că sora Ina nu va fi considerată „o pierdere” nici pentru familia ei, nici pentru biserică, nici pentru școala de misiune, ci va fi considerată „un câștig” pentru Împărăția lui Dumnezeu, slujind de acum alături de soțul ei!

Fratele Mircea Fratuțescu, pastorul asociat al bisericii, a comunicat congregației faptul că „acest eveniment este inedit și pentru Ina. Privind în urmă la modul în care ea s-a implicat în viața bisericii noastre, considerăm că merită să fim cu TOȚII alături de ea.”

Și au fost TOȚI cei care au putut. Biserica a fost neîncăpătoare, pentru că, la această slujbă de trimitere, au ales să participe frații din comitetul bisericii, împreună cu familiile lor, oferind astfel binecuvântarea lor și exprimând acordul pentru trimiterea familiei Kopjar în Liberia.

Copilașii bisericii au pregătit un cântec prin care au exprimat că sunt conștienți că „în astă lume mai sunt copiii/ care din moarte s-ar izbăvi” …doar dacă va fi cineva care să le prezinte mesajul salvării. Înțelegând condițiile de sărăcie, de boală și de lipsă de educație în care trăiesc copiii din Liberia, suntem încrezători că, prin rugăciunile și dragostea lor, copiii bisericii „Maranata” vor contribui la a duce speranță copiilor din Liberia.

Când este nevoie de mijlocire, „femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire” (Psalm 68:11). Grupul de surori al bisericii a îmbogățit slujba prin cântarea „Ție-Ți cânt Dumnezeul meu”, inspirând astfel familia Kopjar să laude pe Domnul „și în șoaptă, și-n strigare” și să apeleze la sprijinul bisericii în rugăciune pentru orice situație.

O onoare deosebită a fost ca la această slujbă să participe ambele clase de studenți ai școlii de misiune, întreaga echipă administrativă, împreună cu noul director al CRST. Prezența studenților la această slujbă de trimitere a fost ca un curs practic însoțit de provocarea ca, la rândul lor, să se pregătească temeinic pentru misiune și să ajungă și ei ziua în care să fie trimiși din bisericile lor în țările unde vor fi chemați. Prin cântare, studenții au subliniat valoarea chemării lui Hristos, în baza căreia misionarul este trimis pentru a răspândi iubirea lui Dumnezeu și mesajul jertfei lui Hristos. Fratele Iacob Nicolae, noul director al școlii, a scos în evidență faptul că tot ceea ce lăsăm acasă de dragul chemării: familie, biserică, loc de muncă, locuință sau orice formă de confort, totul sacrificiul va fi răsplătit de Dumnezeu, iar misionarul credincios „va primi însutit și va moșteni viața veșnică” (Matei 19:29).

Din partea lui Christian a participat fratele Dieter Trefz, directorul organizației Kontaktmission din Germania, organizație parteneră acum pentru APME, prin care Christian a fost trimis pe câmpul de misiune de mulți ani. Fratele Dieter a subliniat faptul că doar dragostea lui Dumnezeu poate rezolva problema păcatului, iar misiunea este singura strategie pe care, prin cuvintele, „cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi” (Ioan 20:21), Hristos a lăsat-o bisericii pentru a câștiga, în Numele Lui, oameni din toate grupurile etnice.

Slujba de trimitere s-a încheiat cu un timp special de rugăciune în care familia Kopjar, înconjurată de toți slujitorii ordinați aflați în biserică, a fost autorizată și responsabilizată pentru lucrarea de a face ucenici din Liberia, dar și pentru munca de coordonare a misionarilor APME aflați în zece țări din Africa.

Iată dar că, deși există 3 300 de biserici penticostale române, în România și diaspora română europeană, mai puțin de 50 dintre ele au ajuns la faza la care să își trimită fiii și fiicele să ducă gloria Domnului până la marginile pământului. Astăzi, biserica „Maranata” din Murfatlar a scris o nouă filă de istorie! Înregistrarea video de la slujba de trimitere poate fi urmărită dând click pe următorul link:

https://www.youtube.com/watch?v=0F5F_42BmB4&t=743s

Ileana-Ina Kopjar (Hrișcă)

Misionar APME în Liberia