Slujbă de trimitere în misiune la Biserica Baptistă din Giroc

Duminică 31 iulie 2022, în cadrul slujbei de dimineață a Bisericii Baptiste din Giroc, județul Timiș, a avut loc serviciul de trimitere a Victoriei în lucrarea de misiune externă, într-o țară din nordul Africii.

Gheorghe Rițișan, pastor și președinte al Agenției Penticostale de Misiune Externă, a adus un mesaj din Scriptură inspirat din Matei 28:18-20, redat pe scurt mai jos:

În peisajul evanghelic din țara noastră probabil sunt undeva 5000, 5500 de biserici evanghelice, dar nu cred că sunt mai mult de 50-60 de biserici din mijlocul cărora sunt trimiși misionari pe termen lung. Asta înseamnă cam 1% din biserici împlinesc în totalitate Cuvântul lui Dumnezeu: se roagă, susțin și trimit misionari, așa cum ați citit despre biserica din Antiohia, care a trimis 2 dintre cei mai buni membrii ai ei să ducă Evanghelia mai departe.

Ați ajuns în ipostaza de a o trimite pe Victoria în misiune. Pot să fie întrebări, de ce surori, de ce fete singure? Unul din cele mai importante lucruri în lucrarea de misiune externă este chemarea primită din partea lui Dumnezeu. Asta urmărim prima dată la candidați. Din spirit de aventură te duci oriunde în lume și reziști 1-2 săptămâni sau o lună, dar în țări dificile și pe termen lung nu poți să reziști decât dacă ești chemat de Dumnezeu. De ce o tânără? Pentru că a fost chemată de Dumnezeu. De ce o fată singură? Poate pentru că femeile, fetele, surorile răspund mai ușor chemării lui Dumnezeu și în bisericile noastre, aproape în toate sunt mai multe femei, fete decât bărbați și așa este realitatea și în Agenția noastră, sunt mai multe surori, fete pe câmpul de misiune decât bărbați. Sunt poate mai sensibile la vocea lui Dumnezeu. Vreau să-i fac geloși pe frați, dacă ei nu se duc, așa cum s-a întâmplat în cartea Judecători 4, atunci când Barac n-a vrut să meargă la luptă fără Debora, Dumnezeu a dat izbăvire poporului Israel prin două femei: Debora și Iael. În contextul musulman în care Victoria va ajunge este imposibil ca un bărbat să vestească Evanghelia unei femei, mai ales un străin, așa că o altă tânără poate fi instrumentul lui Dumnezeu într-o astfel de țară. Ca Evanghelia să ajungă și la femei care sunt constrânse de cultură, Dumnezeu a chemat tinere pentru a sluji în aceste contexte.

De ce ar trebui să fim implicați în misiune?

    1. Pentru a arăta/ demonstra dragostea noastră pentru Dumnezeu. El se așteaptă la mai mult decât vorbe de dragoste din partea noastră. Dacă Îl iubim vom păzi poruncile Lui (Ioan 14), aceasta este cea mai mare dovadă de dragoste față de Dumnezeu (Ioan 21:15-17). Printre lucrurile cele mai importante pe care Hristos le-a lăsat ucenicilor după înviere a fost porunca: Duceți-vă și faceți ucenici!
    2. Pentru a împlini marea dorință a lui Dumnezeu – mântuirea oamenilor (Ioan 3:16). Tot ce a făcut Dumnezeu după căderea omului în păcat a fost acest plan grandios de mântuire a oamenilor din orice popor (1 Timotei 2:1-4). El dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, pentru asta L-a trimis pe Fiul ca jertfă. Când ne-a trimis să facem ucenici din toate neamurile, nu ne-a trimis la entități delimitate politic în timp, ci la ethne, la etnii. Mai sunt vreo 7000 de etnii, unele mai mici, altele mai mari, care nu au auzit Evanghelia și încă sunt nemântuite, aproximativ 2 miliarde de oameni care nu au auzit niciodată de Hristos. Noi așteptăm ca El să vină a doua oară, iar acești oameni nu au auzit nici măcar de prima venire.
    3. Pentru a împlini scopul lui Dumnezeu pentru care am fost mântuiți. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să slujim cu darurile pe care El ni le-a dat ca să-și lărgească împărăția. Fiecare din noi a fost chemat de Dumnezeu, am primit daruri de la El și are un scop în trupul lui Dumnezeu. (1 Petru 2:9) Mark Twain „Sunt două zile importante pentru fiecare om. Ziua în care s-a născut și ziua în care află de ce s-a născut.” De ce ne-am născut? De ce am fost mântuiți? Sunt oameni în lume care au fost mântuiți și nu știu de ce au fost mântuiți. Care este scopul lui Dumnezeu pentru mine?4
    4. ,Pentru a grăbi revenirea Domnului Isus Hristos. Tânjim după întâlnirea cu Isus, însă revenirea lui este strâns legată de progresul Evangheliei în lume. (Matei 24:3-14) Cum putem grăbi sfârșitul? Grăbind Evanghelizarea lumii. În eternitate vor fi reprezentanți din toate etniile. (Apocalipsa 7:9)

Haideți să fim împreună lucrători cu Domnul. Continuați să vă rugați și să o încurajați pe Victoria!

„Sunt atât de recunoscătoare lui Dumnezeu pentru biserica în care El m-a așezat, biserica în care am crescut și L-am slujit pentru mai mulți ani. Am harul să fiu înconjurată de oameni care înțeleg mandatul pe care Hristos ni l-a dăruit și sunt gata de implicare chiar și atunci când aceasta presupune anumite sacrificii. Încă din 2019, moment în care pentru prima oară am fost parte a misiunii transculturale in Namibia, am simțit din plin susținerea bisericii din punct de vedere al mijlocirii stăruitoare, al aportului financiar și al cuvintelor mereu încurajatoare! Această susținere nu a slăbit, ci chiar s-a intensificat, fiind astfel cu toții martori la minunile pe care Dumnezeu le înfăptuiește în misiunea transculturală. De-a lungul acestor ani am văzut cum Dumnezeu a răsplătit implicarea bisericii prin creștere spirituală și nu numai. Serviciul de trimitere a fost pentru biserica o nouă confirmare a dedicării față chemarea pe care Dumnezeu ne-o face de a merge până la marginile pământului pentru a-L face cunoscut multora. Lăudat să fie Domnul pentru lucrarea Lui în noi, între noi și prin noi!” Victoria

Serviciul de trimitere s-a încheiat cu o rugăciune de binecuvântare a Victoriei de către conducerea bisericii în vederea lucrării misionare. Dumnezeu să o binecuvânteze și să o întărească în lucrarea la care a chemat-o! Dumnezeu să binecuvânteze biserica din Giroc ca să fie perseverenți și credincioși în susținerea lucrării de misiune prin rugăciune, încurajare și în orice alt mod Dumnezeu le va pune pe inimă!

Întregul serviciu de trimitere poate fi urmărit la: https://www.youtube.com/watch?v=sMa1Uo73XmE