Misiune, viziune, valori

Asistăm Biserica să participe împreună cu Dumnezeu în misiunea Lui: Missio Dei

Viziunea APME este să se ajungă în următorul deceniu la un număr de cel puțin 200 de lucrători transculturali calificați, trimiși cu prioritate la grupuri neevanghelizate.

# Chemare divină în lucrare # Pasiune pentru cei pierduți # Hărnicie # Cumpătare # Generozitate # Integritate # Statornicie # Lucru în echipă # Sensibilitate culturală # Misiune holistică

# Implicarea bisericii locale în trimiterea misionarilor

# Așezarea uceniciei și a educației creștine în centrul lucrării de misiune

# Accentuarea misiunii pe termen lung

# Preocuparea continuă pentru grupurile etnice neatinse;

# Plantarea de biserici indigene care să se autosusțină, autoguverneze și automultiplice;

# Conlucrarea pe câmpul de misiune cu biserica națională (acolo unde există).