Misiune, viziune, valori


Asistăm Biserica să participe împreună cu Dumnezeu în misiunea Lui: Missio Dei


Credem că Dumnezeu ne ajută ca până în 2022 să ajungem la un număr de 200 de misionari calificați, trimiși cu prioritate la grupuri neevanghelizate.


# Chemare divină în lucrare

# Pasiune pentru cei pierduți

# Hărnicie

# Cumpătare

# Generozitate

# Integritate

# Statornicie

# Lucru în echipă

# Sensibilitate culturală

# Misiune holistică


# Implicarea bisericii locale în trimiterea misionarilor

# Așezarea uceniciei și a educației creștine în centrul lucrării de misiune

# Accentuarea misiunii pe termen lung

# Preocuparea continuă pentru grupurile etnice neatinse;

# Plantarea de biserici indigene care să se autosusțină, autoguverneze și automultiplice;

# Conlucrarea pe câmpul de misiune cu biserica națională (acolo unde există).