Serviciu de trimitere în Biserica Filadelfia din Bistrița

În data de 18 decembrie 2022 am avut bucuria de a participa la slujba de trimitere în misiune a unei tinere care fusese recent acreditată în cadrul Agenției Penticostale de Misiune Externă (APME). Este vorba despre Ani, care s-a pregătit în cadrul școlii de misiune de la Centrul Român de Studii Transculturale (CRST) și a hotărât apoi să se dedice misiunii transculturale, slujind într-o țară din nordul continentului African, țară cu o populație în proporție covârșitoare islamică. Doar 1% din populația acestei țări are o altă religie decât cea islamică!

Am apreciat deschiderea arătată de biserica „Filadelfia” din Bistrița față de Ani, membră în cadrul acestei biserici. Toma Zăgrean, pastorul bisericii, a arătat de asemenea de mai mult timp că are o deosebită înțelegere față de chemarea bisericii la misiune și astfel, a încurajat implicarea și susținerea din partea bisericii a lucrării de misiune, el însuși participând în diferite rânduri în călătorii pe termen scurt, în slujirea misionară în diverse țări, mai ales din continentul African, precum Mozambic sau Uganda.

Biserica este gata să stea alături de Ani în lucrarea la care Domnul Isus a chemat-o, susținând-o atât în rugăciune cât și cu suport financiar.

Slujba s-a oficiat la programul de seară al bisericii, constând în laude la adresa Domnului, rugăciune, iar apoi prezentarea unui mesaj despre considerente referitoare la implicarea noastră în lucrarea de misiune externă, bazat pe textul din Matei 28: 18-20.

Ani a prezentat apoi pe scurt modul în care Domnul Isus a călăuzit-o și a încurajat-o în luarea deciziei finale de a se dedica misiunii și de asemenea direcția spre care Domnul a ajutat-o să înțeleagă că trebuie să se îndrepte. Deși mărturia ei a fost pe scurt prezentată, a avut un impact deosebit pentru cei prezenți, clarificând în mod evident felul în care Dumnezeu a lucrat în această privință.

În final, a fost invitată întreaga biserică să facem o rugăciune specială pentru încredințarea în Mâna puternică a Domnului a acestei tinere misionare. Împreună cu pastorul Toma Zăgrean și prezbiterul Emil Rauca, ne-am așezat cei trei slujitori în jurul ei, iar după rugăciunea comună a bisericii, am continuat cu o rugăciune individuală de trimitere a ei în misiunea la care Domnul i-a dat chemarea.

Mircea Deteșan