Slujbă de trimitere în misiune în Biserica Penticostală Bosanci

Duminică, 28 august 2022, în cadrul programului de seară al Bisericii Penticostale Nr. 1 din Bosanci, a avut loc slujba de trimitere a lui Elisabeth în lucrarea de misiune.

În cadrul serviciului de trimitere, cântările, îndemnurile și mesajul principal, au pus accentul pe chemarea bisericii de a fi martori ai lui Isus Hristos până la marginile pământului. Din cuvânt au slujit: Ovidiu Biciușcă și Tirash, cu câte un îndemn la rugăciune, iar mesajul principal a fost transmis de fratele pastor Mircea Deteșan Jr., Vicepreședintele APME.

Mesajul principal a fost inspirat din Luca 15:1-10, din pilda despre oaia pierdută și despre banul pierdut, iar fratele Mircea Deteșan Jr. a pus accentul pe faptul că fiecare dintre noi suntem chemați să rămânem credincioși voii lui Dumnezeu, să mijlocim pentru oamenii pierduți și să-i câștigăm pe cei care încă nu a auzit de vestea bună a salvării oferită prin jertfa Domnului Isus, încât să mergem și să-i căutăm până îi găsim așa cum au făcut cei relatați în Luca 15, care nu s-au lăsat până nu au găsit banul/oaia care a fost pierdut/ă.

Pentru a-i câștiga pe cei pierduți pentru Hristos, în primul rând trebuie să ne gândim că fiecare suflet are valoare înaintea lui Dumnezeu și în al doilea rând trebuie să avem  compasiune față de aceștia, să depunem efort în câștigarea lor și să fim perseverenți în acest lucru. Haideți să lucrăm cu credincioșie și să nu ne dăm bătuți așa de ușor, până nu-i vedem pe cei pierduți întorși la Domnul. Dumnezeul nostru lucrează și astăzi și El vrea să lucreze cu noi. El este cel ce ne-a dat această poruncă să mergem și să facem ucenici și tot El ne-a spus că va fi cu noi. Domnul să ne ajute să nu uităm niciodată lucrul acesta și cu credincioșie să-L slujim pe El până la sfârșitul vieții.

Serviciul de trimitere s-a încheiat cu o rugăciune de binecuvântare pentru Elisabeth, de către conducerea bisericii în vederea lucrării misionare. Dumnezeu să o binecuvânteze și să o întărească în lucrarea la care a chemat-o! Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Penticostală Nr 1 din Bosanci ca să fie perseverenți și credincioși în susținerea lucrării de misiune prin rugăciune, încurajare și în orice alt mod Dumnezeu le va pune pe inimă!

Întregul serviciu de trimitere poate fi urmărit la: https://www.youtube.com/watch?v=sMkJulW44lc