Slujbă de trimitere în misiune la Biserica Penticostală „Logos” din Cluj-Napoca

Duminică, 29 august 2021, la programul de dimineață al Bisericii Penticostale „Logos” din Cluj-Napoca, a avut loc slujba de trimitere a Silviei Miclea în lucrarea de misiune.

Silvia a lucrat timp de cinci ani la biroul APME pe partea financiară. Domnul a călăuzit-o în ce privește misiunea de a duce Vestea Bună a mântuirii prin jertfa Domnului Isus care a murit pentru păcatele omenirii la cei pierduți. Ea va sluji în cadrul vaporului misionar al OM – Logos Hope. Numele acestui vapor înseamnă „Cuvântul lui Dumnezeu care aduce speranță”, iar echipajul și misionarii de pe vapor își propun ca în fiecare port să ducă Cuvântul prin evanghelizare, oferind speranța mântuirii, ajutor medical, educațional, social și umanitar, iar acolo unde au loc dezastre naturale oferind o mână de ajutor la reconstrucție.

În cadrul serviciului de trimitere, cântările și mesajele transmise au pus accentul pe chemarea și slujirea bisericii în împlinirea ultimei porunci lăsată de Domnul Isus înainte de a se fi înălțat la cer. Din cuvânt,au slujit: fratele pastor Corneliu Boingeanu, Directorul Executiv al OM România, fratele pastor Gheorghe Rițișan, Președintele APME, iar din partea bisericii Logos, fratele pastor Dinu Burzo.

Fratele pastor Dinu Burzo, a vorbit despre mandatul primit de Domnul Isus și a dat câteva exemple despre vapoare (corăbii) care au fost conectate cu misiunea lui Dumnezeu: corabia lui Noe, unde Noe și familia lui au fost salvați de apele potopului; Domnul Isus care vestește Evanghelia noroadelor dintr-o corabie; William Carey, părintele misiunii moderne, care s-a dus în India cu o corabie și a pus bazele unei lucrări de misiune extraordinare; John Wesley, care a plecat să ducă Vestea Bună indienilor americani, iar pe vas în timpul unei furtuni își dă seama că nu-i mântuit și își predă viața în mâna Domnului etc.

Mesajul fratelui pastor Corneliu Boingeanu a fost din Matei 14:13-22, despre chemarea lui Dumnezeu la misiune și provocarea de a face pasul ascultării chiar dacă nu sunt resurse suficiente. El dorește să ne punem viața în mâna Lui, să devenim perle a Împărăției Lui și să fim acei oameni care nu doar primesc, ci și oferă. El ne-a oferit mântuirea prin Fiul Său, de aceea și noi la rândul nostru trebuie să spunem altora despre salvarea primită în dar.

Mai jos puteți viziona mesajul fratelui pastor Corneliu Boingeanu în întregime.

Fratele pastor Gheorghe Rițișan a vorbit din Matei 28:18-20, un mesaj cu titlul „De ce ar trebui să fim implicați în misiune?”, enumerând patru motive: pentru a arăta dragostea noastră față Dumnezeu; pentru a împlini marea dorință a lui Dumnezeu, aceea ca toți oamenii să fie mântuiți; pentru a împlini scopul pentru care am fost creați și pe care îl are Dumnezeu cu noi; a grăbi venirea Domnului Isus.

Mai jos puteți viziona mesajul fratelui pastor Gheorghe Rițișan în întregime.

În încheierea serviciului, Silvia a fost chemată în fața întregii comunități prezente la sărbătoare iar pastorul bisericii, Dinu Burzo, împreună cu prezbiterii și cu invitații s-au rugat pentru protecția ei, pentru călăuzire și pentru a fi folosită cu putere de Duhul Sfânt în lucrare.