Binecuvântările familiei APME

Dumnezeu este credincios!

Dumnezeu zidește case, într-un mod minunat, celor care se ostenesc în câmpul Evangheliei. În această toamnă, trei familii, din cadrul APME au fost binecuvântate cu trei copilași.

La începutul lunii octombrie, Dumnezeu a binecuvântat pe Palko și Elisa cu cea de-a doua fiică: Diana.

Uțu și Betty au primit-o cu bucurie pe Debora, a patra binecuvântare a familiei lor, născută în a doua jumătate a lunii octombrie.

Marius și Luiza au fost și ei binecuvântați cu un fiu, Adonis, care a venit pe lume la finalul lunii octombrie.

Dorim să punem Numele Domnului peste acești copilași și să rostim asupra lor binecuvântarea care se rostea asupra fiilor și fiicelor lui Israel din Numeri 6:22-27

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

„Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi spune-le: ‘Aşa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel şi să le ziceţi:

«Domnul să vă binecuvânteze şi să vă păzească! – Rhema, Debora și Adonis

Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste voi şi să Se îndure de voi! – Rhema, Debora și Adonis

Domnul să-Şi înalţe Faţa peste voi şi să vă dea pacea!» – Rhema, Debora și Adonis

Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu îi voi binecuvânta.’”

AMIN