Calenarul de rugăciune pentru misiune 2022

Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi oamenii vor veni la Tine. Psalmul 65:2

Dragi frați și surori în credință,

Vă mulțumim că ați fost alături de noi în decursul anului 2021. Vă mulțumim că ați folosit calendarul de rugăciune pentru a mijloci pentru cei care sunt cuceritori pentru Împărăția lui Dumnezeu – misionarii și evangheliștii.

Cea mai importantă contribuție pe care o puteți avea în procesul de lărgire a Împărăției lui Dumnezeu este aceea de a vă ruga. De aceea vă invităm și în anul care vă stă înainte să mijlociți cu consecvență și pasiune pentru misionari și evangheliști, pentru mântuirea oamenilor fără nădejde și fără Dumnezeu în lume, și pentru credința și statornicia fraților noștri din zone de conflict, sărăcie sau persecuție.

Calendarul de rugăciune este o unealtă pentru dezvoltarea organizată a lucrării de mijlocire în rugăciune, pe care biserica lui Dumnezeu este datoare să o practice în mod regulat. Este cel mai indicat ca această acțiune să pornească de la pastorul bisericii, apoi, pe rând cei care conduc timpul de rugăciune în biserica locală să prezinte, în fiecare duminică, motivele de rugăciune din calendarul de rugăciune pentru ziua și săptămâna respectivă. Biserica trebuie încurajată mereu în a lua parte la evanghelizare și la misiunea mondială prin rugăciune. „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile” (Marcu 11:17, Isaia 56:7)

Vă invităm să folosiți acest calendar de rugăciune în cadrul programelor de rugăciune ale bisericii, în întâlnirile de casă, în grupe mici de părtășie sau singuri în odăiță. Vă invităm să vă alăturați oștirii de oameni ai rugăciunii în această luptă de lărgire a Împărăției lui Dumnezeu. Nu toți vom merge în lucrarea de misiune, dar toți avem posibilitatea să participăm activ la Marele Seceriș despre care a vorbit Domnul Isus – prin mijlocire în rugăciune. Asemenea lui Ilie putem închide sau deschide cerul pentru că rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are putere mare (Iacov 5:16-18), cu atât mai mult are putere rugăciunea unei armate de oameni ai rugăciunii care au un țel comun. Domnul răspunde rugăciunilor noastre, iar noi vom face astfel o diferență ca luptători în rugăciune.

Bisericile care au posibilitatea de a folosi sisteme de video proiecție pot folosi varianta PPT a calendarului. PPT-urile vor fi postate la secțiunea resurse de pe site-ul APME în decursul anului. Calendarul de rugăciune poate fi obținut în format PDF la cerere prin email la adresa office@apme.ro sau printr-un mesaj privat pe mediile sociale. De asemenea în fiecare miercuri se va posta o informația din calendar pe Facebook și Instagram.

„Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una – Eu în ei şi Tu în Mine –, pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. Tată , vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.” Ioan 17:18-24