Conferința Romiscon la Reșița – Să se bucure popoarele!

În perioada 10 – 12 mai a avut loc o nouă conferință de misiune „Romiscon”, de data aceasta la Reșița. Organizată de către APME, cu prezența liderilor și a unor misionari implicați în misiunea externă, dar și a studenților CRST – care se pregătesc pentru a sluji în lucrarea misionară, conferința s-a adresat bisericilor locale.

Desfășurată în trei sesiuni: sesiunea plenară – cu prezența oricărui credincios care a ales să răspundă invitației, continuată a doua zi cu sesiunea adresată pastorilor și liderilor bisericilor din zona Caraș Severin și cu sesiunea adresată tinerilor, conferința a fost urmată de vizitarea mai multor biserici din zonă, de către grupuri de slujitori preocupați de misiunea externă.

Prin prezentarea slujirii avută în obiectiv de către APME, prin Cuvântul Scripturii, prin mărturii ale celor prezenți pe câmpul misionar și nu numai, participanții au fost conștientizați de responsabilitatea Bisericii ca Evanghelia să ajungă la popoarele care nu-l cunosc pe Mântuitorul. Misiunea lui Dumnezeu, care caută mântuirea celor „pierduți”, a fost încredințată Bisericii.

Cei prezenți la conferință, dar și  unii din bisericile vizitate au devenit mai conștienți de importanța participării la misiunea externă și de timpul potrivit ca biserica românească să aibă slujirea misionară una dintre preocupările fundamentale. Credincioșii au înțeles că nu fiecare membru al Bisericii poate și trebuie să plece departe, la cei neatinși cu Evanghelia, dar implicarea în misiunea transculturală este responsabilitatea întregii biserici, prin rugăciune, prin susținerea unor misionari, dar și prin trimiterea în misiune a celor chemați de Domnul, iar unii dintre ei s-au angajat să se implice în mod concret în această slujire. Dăm slavă Domnului pentru toate!

Traian Florea