Pastorul și misionarul Rick Cunningham și-a încheiat alegarea pe acest pământ

[English version below]

Dragi prieteni ai misiunii, vă împărtășim cu durere vestea că încă un brav slujitor al lui Cristos, pastorul și misionarul Rick Cunningham, și-a încheiat alergarea la vârsta de 72 de ani.

Chemat de Dumnezeu la misiune externă, Rick a slujit în Spania și apoi în România, țară pe care a iubit-o enorm și care a devenit casa lui pentru 30 de ani. El a fost unul dintre membrii fondatori ai Agenției Penticostale de Misiune Externă din România, implicându-se cu o rară pasiune în dezvoltarea acestui proiect misionar care se bucură acum de o frumoasă recunoaștere pe plan național și internațional. A slujit în Consiliul Director al APME de la înființare până în 2022, când, din cauza problemelor de sănătate a trebuit să se întoarcă în SUA.

Rick a contribuit substanțial la înființarea Centrului Român de Studii Transculturale de la Agigea (CT), școala care pregătește misionari români de carieră, fiind unul dintre cei mai apreciați profesori și parte a Comitetului Director.

Dar mai presus de toate, Rick a fost un om al lui Dumnezeu, un credincios cu o pasiune înflăcărată pentru Misiunea Lui (Missio Dei), un prieten și un model demn de urmat în ce privește consacrarea în misiunea mondială. Ne dorim ca și după plecarea lui în eternitate, exemplul lui să inspire sute și mii de tineri din România pentru a duce Vestea Bună până la marginile pământului.

Ne rugam pentru familia lui, care simte acum în mod acut durerea despărțirii, pentru copii, nurori, nepoți și în special pentru Jan, soția și partenera lui credincioasă de slujire pe câmpul de misiune. Dumnezeu să îi mângâie și să consolideze credința lor în speranța revederii, la revenirea Domnului Isus Cristos.

„Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El.” (1 Tesaloniceni 4:14)

Comitetul Director al APME

Dear friends of missions, it is with heavy hearts and sadness that we share this with you – yet another brave servant of Christ, pastor and missionary Rick Cunningham, has gone to be with the Lord at the age of 72.

Called by God to foreign missions, he served in Spain and then in Romania, a country he deeply loved and considered his home for 30 years. Rick was one of the founding members of the Pentecostal Foreign Mission Agency in Romania (APME), being involved with a rare passion in developing this missionary project that now enjoys national and international recognition. He served on APME’s Board of Directors since it was founded in 2006 until 2022, when, due to health issues, he had to return to the US.

Rick had a substantial contribution to the foundation of the Romanian Center for Cross-cultural Studies (CRST) in Agigea (CT), the school that prepares Romanian career missionaries. He was one of the most appreciated and loved professors, also part of the school’s Board of Directors.

But most of all, Rick was a man of God, a believer with an ardent passion for His Mission (Missio Dei), a friend and role model of consecration to world missions.

We wish that even after his departure into eternity, his example will continue to inspire hundreds and thousands of young people in Romania, to take the Good News to the ends of the earth.

We pray for his family, who is now feeling deeply the pain of separation – we pray for his children, daughters-in-law, grandchildren, and especially for Jan, his faithful wife and partner on the mission field. May God comfort them and strengthen their faith in the hope of seeing him again at the return of the Lord Jesus Christ.

“For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him.” (1 Thessalonians 4:14)

APME’s Board of Directors