Romiscon 2022 – „Misiunea Externă la Centenar – Binecuvântați pentru a fi o binecuvântare”

Introducere

Conferința Națională de Misiune ROMISCON este un prilej de mare bucurie pentru toți cei care înțeleg că porunca Domnului nostru Isus Hristos: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, se adresează întregii Biserici și responsabilizează fiecare membru al ei, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân.

Anul acesta Conferința de Misiune s-a desfășurat în perioada 5-7 mai, în Arad, în Biserica Gloria, păstorită de fratele Moise Ardelean, președintele Cultului Penticostal, sub genericul „Misiunea Externă la Centenar – Binecuvântați pentru a fi o binecuvântare”, într-un cadru festiv, la ceas de sărbătoare, când Biserica Penticostală din România aniversează 100 de ani de existență.

În parteneriat cu DEM și bisericile din CRPA, APME a invitat pastori din România, SUA, Italia sau Arabia Saudită, misionari, studenți și profesori de la CRST, pentru a sublinia atât provocările de pe câmpurile de misiune cât și posibilitățile de implicare ale bisericii prin: rugăciune, dărnicie și trimitere.

Joi și vineri

   În serile de joi și vineri în Biserica Penticostală Gloria, pastorul bisericii gazdă, fratele Moise Ardelean a binecuvântat adunarea și i-a chemat pe toți cei prezenți la ascultarea poruncii Domnului de a merge cu Evanghelia la toate neamurile. Fanfara și cântăreții ne-au condus în laudă înălțătoare, cântări potrivite cu tema conferinței. Misionarii prezenți și studenții CRST au depus mărturii din clasele de studiu și de pe câmpurile de misiune. Au fost prezentați toți misionarii APME și ne-am rugat pentru ei. Între participanți au fost și un grup de ucraineni cu inimă pentru misiune pentru care s-a făcut o rugăciune specială, în una dintre seri, cuprinzându-i atât pe ei, cât și situația țării acestora. Mesajele biblice ale invitaților români și străini au subliniat importanța prezenței Duhului Sfânt în misiunea mondială și urmarea apostolilor în ducerea Veștii Bune. Pastorul Ghiță Rițisan, președintele APME, a prezentat Misiunea Penticostală la Centenar, modul în care a fost implicată biserica penticostală din România în contextul misiunii mondiale.

Sâmbătă, sesiune tineri

Sâmbătă, tinerii din comunitatea Arad au fost motivați să aibă urechea deschisă spre chemarea lui Dumnezeu la misiune. Este vremea României, a tinerilor din bisericile penticostale, să fie gata să înțeleagă că marea putere a Duhul Sfânt care s-a pogorât peste ei este primită pentru a fi martori ai lui Hristos până la marginile pământului. Cântările grupului local, mărturiile misionare, modelul celor plecați în misiune, provocările și posibilitățile de implicare practică prezentate au constituit, toate, modalități de mobilizare a tinerilor în misiunea externă. În finalul întâlnirii tinerii au avut ocazia să adreseze întrebări misionarilor, să primească răspunsuri și să ia decizia de a fi secerători la Marelui Seceriș.

Sesiunea pastorilor

Sesiunea consacrată pastorilor a fost coordonată de pastorul Mircea D. Deteșan, vicepreședintele APME a cuprins mesaje informative cu privire la APME, unde Ghiță Rițișan a prezentat organizația APME (istoric, valori, structură), iar Iacob Berghianu a prezentat în special lista misionarilor aflați pe câmpul de misiune. Rapoartele misionare au fost prezentate de misionarii: Marcel Șaitiș și Simona Caba.

Pastorul Ioan Moldovan, coordonatorul Departamentului de Misiune Externă și al Consiliului de supraveghere al APME a susținut un mesaj care a subliniat cele două tipuri de trimiteri misionare inițiate de Domnul Isus: „cu traistă” și „fără traistă”, accentuând diferența dintre implicarea de mică și de mare anvergură în misiune.

Pastorul Emil Meștereagă a prezentat experiența Bisericii Vestea Bună din București, iar pastorul Simi Timbuc, co-președinte Discover Your Mission, organizația parteneră a APME din SUA, a prezentat experiența în misiune a Bisericii Betezda din Detroit.

Adrian Cătău a prezentat principalul mod de implicare în susținerea misiunii transculturale prin rugăciune, folosind calendarul destinat acestui scop.

Prin intermediul acestei sesiuni am asistat la o adevărată „personalizare” a Misiunii Mondiale, aducându-se la îndemâna liderilor bisericilor, care au avut amabilitatea de a fi prezenți, înțelegerea a ceea ce reprezintă Misiunea Transculturală, exemple concrete a ceea ce sunt și ce fac misionarii și modalitățile concrete de implicare. Astfel ceea ce mai rămâne în dreptul nostru al tuturora, și în primul rând al liderilor creștini este să dăm curs, prin ascultare, Marii Trimiteri a Domnului Secerișului: Mergeți! Așa să fie! Dumnezeu să ne ajute!

Vizită la Păuliș

 În cadrul conferinței a existat un moment deosebit de părtășie și acesta a avut loc la biserica penticostală din Păuliș. Am avut harul să înțelegem cum a luat naștere „flacăra penticostală din România” printr-un scurt istoric adus de fratele Emil Meștereagă, însoțit de mărturiile unuia dintre cei mai vârstnici frați ai bisericii, care a fost martor la această lucrare și care ne-a bucurat și prin cântare și poezie. Fratele Mircea D. Deteșan a condus adunarea în cântarea: „O, Doamne mare când privesc eu lumea” fiindcă Dumnezeul nostru e mare și merită toată lauda, cântată fără instrumente într-o armonie deosebită și înălțătoare de cele aproximativ 50 de persoane care au dorit să audă istoria penticostalismului românesc prezentată pe scurt. După acest scurt istoric am pornit în alai spre casa memorială, prima adunare penticostală, o casă micuță, cu trei încăperi în care încap maxim 10 persoane o dată. Am intrat rând pe rând, uimiți de modul în care dintr-o mână de oameni care și-au dorit mai mult din plinătatea lui Dumnezeu, dintr-o căsuță mică și fără strălucire, Dumnezeu a dat naștere unei lucrări care a cuprins întreaga țară și care numără acum mii de biserici, iar flacăra Duhului Sfânt i-a cuprins pe mulți alți credincioși care au căutat cu sinceritate apropierea de El.

Duminica misiunii

Duminică, 8 mai, după finalizarea conferinței, întreaga echipă administrativă, membrii consiliului director, misionarii și mobilizatorii APME, împreună cu o parte dintre vorbitori s-au împărțit în 16 echipe, ajungând în 29 de biserici pentru a duce mesajul despre misiune, pentru a provoca bisericile la implicare în rugăciune, prin post și dăruire. Echipele au fost bine primite de frați, iar o parte din bisericile vizitate au luat decizia de a face un obicei din rugăciunea pentru misionari folosind calendarul de rugăciune pentru misiune și au fost deschise pentru a primi misionari sau alți frați din APME și cu alte ocazii.

Mesajele biblice au fost însoțite de mărturii misionare și de cântări despre misiune, scopul echipei fiind acela de a aduna la lucrarea de lărgire a Împărăției lui Dumnezeu mai mulți mijlocitori în rugăciune și mai mulți lucrători.

Pe toți cei care înțelegeți inima lui Dumnezeu care suferă pentru fiecare om nemântuit și nu dorește moartea nici unuia dintre ei, ci îi iubește cu o iubire veșnică, vă chemăm să vă rugați ca Dumnezeu să ridice după această conferință o armată de mijlocitori din comunitatea de Arad și o ceată de misionari și de biserici misionare.