Categorie: <span>Editoriale</span>

Există viață și după referendum
Articol

Există viață și după referendum

Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul... Psalmul 29:10 Psalmistul declară că, în timpul celui mai mare cataclism...

26 octombrie 201812 noiembrie 2020de
Înapoi la misiune!
Articol

Înapoi la misiune!

Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit... Romani 15:20 Trăim într-un timp în care, aproape tot ceea ce ține de existența...

1 august 201812 noiembrie 2020de
Ieșiți din captivitatea pustiei!
Articol

Ieșiți din captivitatea pustiei!

Vă ajunge de când ocoliți muntele acesta. Întoarceți-vă spre miazănoapte. Deuteronom 2:3 …acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta…

10 iunie 201812 noiembrie 2020de
  • 1
  • 2