Categorie: <span>Editoriale</span>

Rugăciune
Articol

Rugăciune

Tragismul situației în care se afla trimisul bisericii din Laodicea - și implicit comunitatea de acolo - nu avea de-a face atât de mult cu goliciunea și ticăloșia în care se complăcea, cât cu faptul că era inconștient de starea lui...

Africa răspunde Marii Însărcinări
Articol

Africa răspunde Marii Însărcinări

Scriu acest editorial în camera simplă a unui mic hotel din Addis Abeba, care întâmplător are un nume cu rezonanță ciudată în limba română: Chuchu.De câteva ore s-a terminat Conferința Misiunii Penticostale Africane...

Ieșiți din captivitatea pustiei!
Articol

Ieșiți din captivitatea pustiei!

Vă ajunge de când ocoliți muntele acesta. Întoarceți-vă spre miazănoapte. Deuteronom 2:3 …acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta… Iosua 1:2 ...

Înapoi la misiune!
Articol

Înapoi la misiune!

Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit... Romani 15:20 Trăim într-un timp în care, aproape tot ceea ce ține de existența noastră, se află sub atacul relativismului...

Există viață și după referendum
Articol

Există viață și după referendum

Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul... Psalmul 29:10 Psalmistul declară că, în timpul celui mai mare cataclism care a lovit vreodată pământul, Dumnezeu era pe tron!...

Fake mission – Evanghelia sacului cu orez
Articol

Fake mission – Evanghelia sacului cu orez

Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.” Luca 2:10-11...